IABR-

Onder de vlag van The Missing Link heeft de IABR zich voor een periode van vier jaar verbonden aan de meest urgente opgave denkbaar: de Sustainable Development Goals en de doelen zoals die zijn geformuleerd in het klimaatverdrag van Parijs.
We zijn ervan overtuigd dat een post-fossiele toekomst geen verlies van levenskwaliteit hoeft te betekenen, maar dat zij juist meerwaarde kan hebben, ook in sociaal-maatschappelijke zin. De toekomst die we willen, moeten we wel verkennen, ontwerpen en verbeelden. Zonder verbeelding valt de wil niet te mobiliseren.
Mobiliseren met de verbeelding doen we tijdens en met de biennale zelf. Verkennen en ontwerpen doen we in de IABR–Ateliers waarin we met ontwerpend onderzoek de toekomst in beeld brengen, altijd met het doel innovatieve oplossingen te vinden voor bestaande urgente problemen.

Gezocht: Projectleider IABR–Ateliers
Voor de IABR–Ateliers zoeken we een projectleider die onder directe verantwoordelijkheid van de directeur Onderzoek & Ontwikkeling verantwoordelijk is voor het metterdaad produceren en organiseren van de activiteiten van de lopende en in de in 2019 op te starten Ateliers

Geïnteresseerd? Download dan onderaan deze pagina de PDF met de tekst van de vacature.
Als je bij de IABR wilt komen werken, stuur dan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 19 december vóór 12 uur je CV en motivatiebrief als bijlage bij een mail naar kantoor@iabr.nl met in het onderwerp “sollicitatie projectleider Ateliers".
Heb je nog vragen dan kun je contact opnemen met Jelte Boeijenga via kantoor@iabr.nl of 010 - 206 0033.