IABR-

Vanwege de pandemie en het dientengevolge tot bijna een jaar ‘uitvouwen’ van de 9e editie van de IABR, DOWN TO EARTH, waarvan hij met het oog op de crisissituatie ook het hoofdcuratorschap op zich heeft genomen, is de huidige bestuurder-directeur van de IABR, George Brugmans, langer aangebleven dan zijn bedoeling was.
Nu wordt het hoog tijd dat iemand anders het gaat doen. Na bijna zeventien jaar leiding te hebben gegeven aan de IABR, vertrekt Brugmans na de zomer. En daarom zoekt de IABR een nieuwe bestuurder-directeur.

Transitie is de uitdaging
Die nieuwe directeur staat voor een stevige, maar prachtige uitdaging.
Transitie is de komende jaren het sleutelwoord voor de IABR. Het werken aan de grote transitieopgaven zal centraal blijven staan in het beleid. De volgende biennale, SHOCK AND ROLL, agendeert de koppeling tussen ontwerp en transitie in de praktijk van het stadmaken. En intern staat de IABR voor een ingrijpend transitieproces.
Wat dat laatste betreft, de IABR blijkt in de huidige uitermate lastige omstandigheden meer dan voldoende ‘weer en wendbaar’. Financieel is zij kerngezond, inhoudelijk zit zij precies op de zenuw van de tijd. Het wordt steeds duidelijker hoe noodzakelijk en belangrijk het is om de verbindende, verbeeldende en scheppende kracht van ontwerpend onderzoek, ontwerp, architectuur en stedenbouw in te zetten om gezamenlijk een uitweg naar een duurzame toekomst te vinden.

Verschil blijven maken, maar anders
De IABR kan verschil blijven maken conform haar doelstelling om naar vermogen bij te dragen aan het helpen realiseren van de Sustainable Development Goals. De drie kernwaarden van de SDGs, gelijkheid, inclusiviteit en duurzaamheid, blijven centraal staan in het beleid. Maar dat beleid uitvoeren moet de IABR gaan doen in afgeslankte en geheel nieuwe vorm. En onder nieuwe leiding.

Het volledig functieprofiel van de nieuwe bestuurder-directeur en meer informatie over de wervingsprocedure kun je hier downloaden.


Kernwaarden als gelijkheid, culturele diversiteit, sociale inclusiviteit en duurzaamheid zijn voor de IABR vanzelfsprekend. Wij onderschrijven de Code Cultural Governance, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie. De IABR streeft naar diversiteit in de teams, activiteiten, partners en publieksbereik. Iedereen die denkt hieraan een bijdrage te kunnen leveren, nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren.