IABR-2020-

Water as Leverage

een agenda voor samenwerking

Water as Leverage Asia

Water vertegenwoordigt het meest uitdagende en complexe risico waar de mens voor staat. Meer dan 80% van alle door klimaatverandering veroorzaakte noodsituaties en rampen zijn water gerelateerd. Overstromingen en droogte, vervuiling en waterconflicten leiden in relatie met snelle verstedelijking, met een groeiende vraag naar voedsel en energie, en met migratie en klimaatverandering, overal en steeds meer tot problemen en vaak zelfs rampen. Het risico voor disruptieve transities is daarmee groot, maar juist de alomtegenwoordigheid van de wateropgave biedt ons ook de kans water als hefboom in te zetten voor integrale verandering door het realiseren van op echte transformatie gerichte projecten, overal en op ieder schaalniveau.

Projecten
Om dergelijke projecten te stimuleren en te realiseren hebben Henk Ovink, de Nederlandse Watergezant, en George Brugmans, bestuurder-directeur van de IABR, in 2016 een Memorandum of Understanding getekend dat in april 2020 met nog eens vier jaar werd verlengd. (Voor de tekst, klik hier)
De gezamenlijk geïnitieerde Water as Leverage agenda is de leidraad voor twee ontwerpend onderzoekstrajecten die de IABR in 2017 opzette, de IABR–Ateliers Droogte in de Delta en Dordrecht: Waterveiligheid als Hefboom voor Duurzame Gebiedsontwikkeling.
De IABR stond ook mee aan de wieg van en is samen met een brede internationale alliantie van partners actief in het door de Watergezant geïnitieerde Wereld Water Atlas en het door hem getrokken programma Water as Leverage for Resilient Cities, waarvoor de eerste drie projecten zijn opgestart in Azië, in en met de steden Chennai (India), Khulna (Bangladesh) en Semarang (Indonesië).

Met Energietransitie als Hefboom is Water als Hefboom een belangrijke rode draad die in 2020 en 2021 door het hele programma van DOWN TO EARTH loopt.

uit: The Geography of Future Water Challenges - Planbureau voor de Leefomgeving