IABR-2020-

Water as Leverage Asia

Sarah Ichioka, de IABR–2020–Curator voor Water as Leverage, en de IABR nodigen ontwerpers, architecten, academici, kunstenaars, planners, activisten, steden, universiteiten, bedrijven en maatschappelijke organisaties en anderen uit best strategies en practices in te dienen in reactie op de OPEN CALL: Water as Leverage.

We kijken uit naar concrete ontwerpvoorstellen, bij voorkeur ontwikkeld in productieve samenwerking met lokale, regionale en nationale overheden en andere stakeholders.
De geselecteerde projecten worden samen met andere projecten gepresenteerd in Flows (werktitel), een van de hoofdtentoonstellingen van IABR–2020, die plaatsvindt in de Keilezaal, in het Merwe-Vierhavensgebied in Rotterdam.

De Open Call kan onder aan deze pagina worden gedownload. Projecten moeten worden ingediend vóór 1 november 2019.


DOWN TO EARTH
IABR–2020–DOWN TO EARTH vertrekt vanuit het standpunt dat we worden geconfronteerd met de diepste crisis die we ons als mensheid kunnen heugen. We moeten de manier waarop we de aarde bewonen en gebruiken zeer dringend heroverwegen. Verandering is nodig op een schaal waarvoor ‘geen gedocumenteerd historisch precedent bestaat', waarschuwt de Verenigde Naties.
We moeten daarom heel snel in klimaatactie komen, een nieuwe politieke oriëntatie ontwikkelen en, vanuit het ontwerp gedacht, veel meer dan nu een op transformatie gerichte, werkelijk integrale aanpak van stedenbouw in praktijk gaan brengen. Een ontwerp-uitdaging dus die één-op-één verweven is met politieke strijd en de noodzaak van culturele transformatie.
De curatoren stellen daarom dat ontwerpers zichzelf en hun werk moeten gaan beschouwen als een vorm van politiek activisme. Ze moeten zich afvragen wat nu werkelijk de impact van hun werk is en hun vak als het ware heruitvinden om de complexe uitdagingen die het gevolg zijn van de klimaatcrisis veel doelgerichter dan nu aan te kunnen pakken.

Wij zijn daarom op zoek naar inspirerende, voorbeeldige en inhoudelijk goed doordachte praktijken en strategieën om onze stedelijke landschappen en leefomgevingen te transformeren. Projecten die het realiseren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties stimuleren door het discours over, de programma's voor en het ontwerpen aan stedelijke ontwikkeling te herijken. Overtuigende voorbeelden die het vermogen van mensen om te handelen bevorderen, hen reële vooruitzichten op actie bieden en die als het moet, en daar lijkt het iedere dag meer op, aanzetten tot maatschappelijk activisme.


IABR–2020–DOWN TO EARTH richt zich op twee grote uitdagingen –water- en energietransitie– als hefbomen voor de integrale transformatie van onze stedelijke landschappen en voor het bedenken van nieuwe manieren om de aarde te bewonen.
IABR–2020 opent in Rotterdam in de eerste week van september 2020 (de exacte data volgen). De tentoonstelling Water as Leverage zal plaatsvinden in de Keilezaal, midden in de IABR–Test Site M4H+, en is tot in december open voor het publiek.

Artist impression Keilezaal

beeld: GroupADownload en lees het complete Open Call document aandachtig door. Als je je project wilt indienen, klik dan hier door naar het Application Form.