IABR-

IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied

bevolkingsgroei als kans voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Het Oost-Vlaams Kerngebied is een netwerk van steden en gemeenten rond Gent. Verwacht wordt dat de bevolking in dat gebied tegen 2050 met 15 tot 25 procent gegroeid zal zijn. Dat wil zeggen dat er 100.000 tot 160.000 mensen zullen bijkomen. Om die groei op te vangen moeten er woningen, werkplekken en voorzieningen bijkomen.

Beeld: Architecture Workroom

De Provincie Oost-Vlaanderen wil haar ruimte op een slimmere, meervoudige manier inzetten om tegen 2050 een klimaatgezonde en kwalitatieve leefomgeving gerealiseerd te hebben. De Provincie Oost-Vlaanderen en de IABR onderzoeken en testen de komende drie jaar daarom hoe bevolkingsgroei een kans kan zijn voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het Oost-Vlaams Kerngebied.

Oost-Vlaams Kerngebied

beeld: IABR–Atelier OVK

Voorbij het experiment
De noodzaak om voorbij het “experiment” te gaan en echt in te zetten op operationalisering en daadwerkelijke verandering ligt aan de basis van de beleidsdoelstellingen van de IABR en is daarom ingebed in zowel het IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied als IABR–2018+2020–THE MISSING LINK. Onder leiding van een Ateliermeester en samen met (inter)nationale ontwerpbureaus gaan regionale partners daarom drie jaar lang aan de slag met lokale en nationale stakeholders, waaronder overheden, burgers, bedrijven en kennisinstellingen. Een open Atelier-ruimte in Gent (Pelikaanstraat 38) dient als uitvalsbasis.

Lancering regionale oproep
Op 17 januari 2018 lanceerde het IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied een regionale oproep gericht aan initiatieven, partnerschappen, ideeën en projecten die de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied mee vorm kunnen geven.

In een volgende fase zal het Atelier via ontwerpend onderzoek op drie concrete demonstratieprojecten kansen en uitdagingen op het terrein testen. Deze kunnen op hun beurt een voorbeeld zijn voor vergelijkbare projecten in de regio en een hefboom om de gewenste ontwikkelingen te versnellen.


IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied is een samenwerking van de IABR en de Provincie Oost-Vlaanderen (BE). Ateliermeester is Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels en lid Curator Team IABR–2018).