IABR-

80% van alle door klimaatverandering veroorzaakte noden en rampen zijn water gerelateerd. Precies daarom kan en moet de water-opgave ook gezien worden als een kans, als een hefboom die kan worden ingezet voor echte verandering, voor het realiseren van transformatieve projecten, overal en op ieder schaalniveau.


Delhi
Water als hefboom
Water vertegenwoordigt het meest uitdagende en complexe risico waar de mens voor staat. Overstromingen en droogtes, vervuiling en waterconflicten leiden in relatie met snelle verstedelijking, met een groeiende vraag naar voedsel en energie, en met migratie en klimaatverandering, overal en steeds meer tot problemen en vaak zelfs rampen.
Maar de uitdagingen die het water ons stelt brengen dan wel het risico voor disruptieve transities met zich mee, ze bieden ons ook de mogelijkheid om water als hefboom in te zetten voor verandering, voor echte transformatieve impact. Dus begrip van de complexe risico’s stelt ons ook in staat diezelfde risico’s voor de wereld daadwerkelijk te verkleinen. Zodra we erkennen dat water inderdaad als hefboom gebruikt kan worden, zien we ook de kansen die het ons mogelijk maken echt iets veranderen, op transformatie gerichte projecten te initiëren, overal en op ieder schaalniveau.

Om dergelijke projecten te stimuleren én te realiseren hebben Henk Ovink, de Nederlandse Watergezant, en George Brugmans, namens de IABR, in 2016 een Memorandum of Understanding getekend waarbij zich later ook Joachim Declerck namens Architecture Workroom Brussels heeft aangesloten.
Vorige samenwerkingen en projecten van deze drie partners, alledrie curatoren van Making City, de IABR-editie van 2012, hebben een schat aan relevante kennis opgeleverd als het gaat om de aanpak van transformatieve projecten. Van Rotterdam tot Istanbul, van Albanië tot Vlaanderen, van São Paulo tot Mexico City, van Groningen tot Brabant, en, meest bekend, in het Post-Sandy ‘Rebuild by Design’ traject aan de Oostkust van de Verenigde Staten: de door ontwerp gedreven aanpak heeft haar waarde bewezen, overal inzichten verdiept en veel dynamiek losgemaakt voor duurzame verandering en transformatie.

Eerste projecten
De Wereld Water Atlas is een initiatief van de Watergezant en wordt door een consortium bestaande uit Deltares, het Planbureau voor de Leefomgeving en de IABR uitgevoerd als onderdeel van het actieplan van het UN/World Bank High Level Panel on Water (HLPW).

Water as Leverage
is een initiatief van de Watergezant, de IABR en AWB. Op 9 november 2017, op het podium van de klimaatconferentie COP23, is het eerste project gelanceerd: Water as Leverage for Resilient Cities: Asia.

WaL/Asia Regional Workshop in Singapore