IABR-

20.06.2018

ED NIJPELS ONTVANGT OP DE IABR 'PLEIDOOI 2050'

Nederlandse ontwerpwereld stelt: geen energietransitie zonder nationaal ruimtelijk programma

Op dinsdagavond 3 juli biedt de Nederlandse ontwerpwereld op de IABR het Pleidooi 2050 aan aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad.

Pleidooi 2050 is op initiatief van Vereniging Deltametropool samen met de vakwereld opgesteld. De kernboodschap van het pleidooi is: geen energietransitie zonder nationaal ruimtelijk programma, zonder een plan voor hoe de komende dertig jaar op nationaal en regionaal niveau in samenhang de ruimtelijke kwaliteit van onze steden en landschappen wordt gewaarborgd.
Dit sluit aan bij deze editie van de IABR die volop inzet op het stevig verankeren van ruimtelijk ontwerp in de aanpak van de energietransitie, en die positioneert als een hefboom voor stedelijke kwaliteit, voor een sociaal inclusieve stad: Energie=Ruimte=Solidariteit.

Download het volledig persbericht hier: