IABR-2018-

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Gemeente Rotterdam en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn de belangrijkste partners van de IABR.

De IABR is leadpartner van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bij de realisatie van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp (ARO) 2017 - 2020.
De IABR wordt gesubsidieerd door de Gemeente Rotterdam in het kader van het Cultuurplan 2017 – 2020, en door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in het kader van de Deelregeling Meerjarige Programma’s

Strategische allianties
Voor de realisatie van haar meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020 Naar een Weerbare Stad, heeft de IABR al in 2016 twee op actie en uitvoering gerichte samenwerkingsovereenkomsten gesloten.
Met de Nederlandse Watergezant (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) worden wereldwijd projecten verkend waarbij "water" de sleutel kan zijn voor een innovatieve transformatieve aanpak van bestaande problemen. De focus ligt op Zuid-Oost Azië, waar de waterproblemen het meest urgent zijn. Met als belangrijkste partners de Asian Infrastructure Investment Bank, het Global Center of Excellence on Climate Adaptation en 100 Resilient Cities, hebben IABR, Watergezant en AWB het project Water as Leverage for Resilient Cities: Asia geïnitieerd.
Met Resilient Rotterdam (Stadsontwikkeling Rotterdam) is het IABR–Atelier Rotterdam 2017 - 2020 opgezet waarin ook het Havenbedrijf Rotterdam een actieve partner is.

Research by Design
De IABR is een langjarige samenwerking aangegaan met de Belgische architectuurcultuurinstelling Architecture Workroom Brussels (AWB). De twee organisaties worden actief in elkaars domein en profiteren van elkaars expertise. De inzet is het verder brengen van gezamenlijk ontwerpend onderzoek door voorbij te gaan aan het tonen van resultaten en meer en meer nadruk te leggen op het implementeren van de resultaten van het onderzoek in de praktijk.
Andere belangrijke (onderzoek)partners bij het werken aan IABR–2018+2020 zijn het Atelier Rijksbouwmeester en het Team Vlaams Bouwmeester.