IABR-

De Rijksoverheid, de Gemeente Rotterdam en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn de belangrijkste partners van de IABR.

De IABR is leadpartner van het Rijk bij de realisatie van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp (ARO) 2017 - 2020 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties. De IABR wordt gesubsidieerd door de Gemeente Rotterdam in het kader van het Cultuurplan 2017 – 2020, en door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in het kader van de Deelregeling Meerjarige Programma’s

Strategische allianties
Voor de realisatie van haar meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020 Naar een Weerbare Stad, heeft de IABR al in 2016 twee op actie en uitvoering gerichte samenwerkingsovereenkomsten gesloten.
Met de Nederlandse Watergezant (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) worden wereldwijd projecten verkend waarbij "water" de sleutel kan zijn voor een innovatieve transformatieve aanpak van bestaande problemen. De focus ligt op Zuid-Oost Azië, waar de waterproblemen het meest urgent zijn. Met als belangrijkste partners de Asian Infrastructure Investment Bank, het Global Center on Adaptation en 100 Resilient Cities, hebben IABR, Watergezant en AWB het project Water as Leverage for Resilient Cities: Asia geïnitieerd. Ook hebben de Watergezant en de IABR, samen met Deltares en het Nederlnds Planbureau voor de Leefomgeving, de World Water Atlas opgezet.
Met Resilient Rotterdam (Stadsontwikkeling Rotterdam) is het IABR–Atelier Rotterdam 2017 - 2020 opgezet waarin ook o.a. het Havenbedrijf Rotterdam en Delfshaven Coöperatie actieve partners zijn.

(september 2020)