IABR-2018-

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Gemeente Rotterdam en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn de belangrijkste partners van de IABR.

De IABR is leadpartner van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bij de realisatie van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp (ARO) 2017 - 2020.
De IABR wordt gesubsidieerd door de Gemeente Rotterdam in het kader van het Cultuurplan 2017 – 2020, en door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in het kader van de Deelregeling Meerjarige Programma’s

De IABR is een langjarige samenwerking aangegaan met de Belgische architectuurcultuurinstelling Architecture Workroom Brussels. De twee organisaties worden actief in elkaars domein en profiteren van elkaars expertise. De inzet is het verder brengen van gezamenlijk ontwerpend onderzoek en het tonen en vooral helpen implementeren van de resultaten daarvan in Nederland en België.

Voor de realisatie van haar meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020, Naar een Weerbare Stad, heeft de IABR al in 2016 twee op actie en uitvoering gerichte samenwerkingsovereenkomsten gesloten, met de Nederlandse Watergezant (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en met Resilient Rotterdam (Stadsontwikkeling Rotterdam) in de vorm van het IABR–Atelier Rotterdam 2017 - 2020.

Belangrijke (onderzoek)partners bij het werken aan IABR–2018+2020 zijn het Planbureau voor de Leefomgeving, het Atelier Rijksbouwmeester, het Team Vlaams Bouwmeester, AIR en de Veldacademie.