IABR-

De IABR is sinds de eerste editie, in 2003, uitgegroeid tot een belangrijk internationaal platform voor de actuele ontwikkelingen in de architectuur, met name de stedenbouw.

Bestuur
Het bestuur van de IABR kent twee lagen: een Raad van Toezicht en een Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een controlerende rol en belegt het aansturen van de organisatie bij het Bestuur. De rol van het Bestuur, met name de bestuurder–directeur, is het concipiëren, ontwikkelen en implementeren van strategische plannen met in acht nemen van beschikbare middelen en tijd. Het Bestuur neemt alle beslissingen aangaande beleid en strategie, leidt de Ateliers, is belast met het werven van subsidie en eigen inkomsten en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de organisatie.

De IABR onderschrijft de Code Cultural Governance.

Curator(en)
Na een voordracht door het Bestuur en overleg met de Raad van Toezicht benoemt het Bestuur voor iedere editie een Curator, of een team van curatoren. De Curator verricht onderzoek om het door het Bestuur voorgestelde thema uit te werken en aan te vullen tot een concreet plan voor de hoofdtentoonstelling en het aanvullend publiek programma. Vervolgens geeft de Curator input aan de organisatie bij de realisatie van de plannen.