IABR-

IABR

George Brugmans
directeur-voorzitter

Marieke Francke
programmamanager
Eva Vrouwe

hoofd bureau, secretariaat en administratie
Myrte Langevoord
hoofd productie
Camie Karstanje
bureau- en productieassistent

RAAD VAN TOEZICHT
Ed Nijpels (voorzitter)
Wienke Bodewes
Adri Duivesteijn


iabr/UP

George Brugmans
directeur-voorzitter

RAAD VAN TOEZICHT
Wienke Bodewes (voorzitter)
Hans-Maarten van den Brink
Marianne Linde