IABR-

Saskia van Stein
bestuurder–directeur

Vivian Ammerlaan
office manager

Raad van Toezicht
Ed Nijpels (voorzitter)
Wienke Bodewes
Allard Castelein