IABR-

ONZE ANBI-GEGEVENS
Statutaire naam: Stichting Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Ook genoemd: IABR
RSIN: 810003375
Kamer van Koophandel: 24317154
Bezoekadres: Keilestraat 9 - K1, 3029 BP, Rotterdam
Telefoonnummer: +31 [0]10 206 00 33
Bankrekeningnummer: NL32RABO0132262568

Raad van Toezicht
Medy van der Laan (voorzitter)
Allard Castelein
Yvette Govaart
Kitty van Dongen

Bestuur
Saskia van Stein

De Raad van Toezicht doet zijn werk onbezoldigd. Statutair stelt de Raad van Toezicht de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast. De IABR volgt de Code Cultural Governance die stelt dat bezoldiging moet passen bij het karakter van de instelling en in overeenstemming moet zijn met wettelijke voorschriften en sociaal-maatschappelijke opvattingen.

Lees hier meer over onze doelstelling en kijk op deze website voor informatie over onze activiteiten.
En hieronder kunt u de jaarrekeningen van de laatste vijf jaar downloaden.