IABR-

15.06.2019

Zonder creativiteit geen toekomst

Over de positie van ontwerpend onderzoek in het cultuurbeleid

IABR-directeur George Brugmans en Waag-directeur Marleen Stikker schreven een opiniestuk over de positie van ontwerpend onderzoek in het cultuurbeleid in reactie op het advies van de Raad voor Cultuur en de Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021 - 2024 van minister Van Engelshoven van OCW.

Brugmans en Stikker pleiten ervoor met name het ontwerpend onderzoek veel meer ruimte te geven dan nu wordt voorgesteld zodat het een sterkere rol kan spelen bij het werken aan oplossingen voor de grote transitie-opgaven. "Minister Van Engelshoven kan cultuur vanaf 2021 steviger positioneren in de samenleving. Dan moet zij, explicieter dan nu, ervoor zorgen dat er meer ruimte voor cultureel onderzoek naar grote, sociaal-maatschappelijke opgaven komt. Dan moet zij ook, veel meer dan nu, met andere ministeries samenwerken."

Het stuk ademt urgentie uit. Immers, alles wat nu niet kan worden geregeld, kan pas weer m.i.v. 2025 worden geregeld - zo organiseren we ons cultuurbeleid, landelijk én lokaal: eens in de vier jaar worden beslissingen genomen.
Maar 2025 is ver weg tegen de achtergrond van de klimaatcrisis en de waarschuwing van het ICPP (het klimaatpanel van de VN) dat we nog maar tot 2030 de tijd hebben om een fundamenteel andere weg in te slaan, met name als het gaat om ons gebruik van ruimte en energie. Een lock in van middelen op basis van de huidige beleidsvoornemens betekent zoveel als vier verloren jaren.
Brugmans en Stikker: "Wat er op het spel staat, is helder. Zijn we in staat onze samenleving en leefomgeving te transformeren, en over hoe we het doen en voor wie we het doen samen goed na te denken – terwijl we het doen? Zo ja, dan kan en wil de cultuursector daarbij een actieve rol spelen. Zij is verkenner, verbeelder en ontwerper van de toekomst die we kunnen willen. Breng haar in positie, geef haar de ruimte."


Hieronder kan een PDF van het stuk worden gedownload, zowel als platte tekst als in de opgemaakte versie.