IABR-2020-

9
jul, 2021
15:00 - 17:00
jul, 2021
15:00 - 17:00

WATERSCHOOL M4H+: SCHOOL MAKEN

Studio Makkink & Bey

VANWEGE DE PANDEMIE ZIJN ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD


WATERSCHOOL M4H+ : SCHOOL MAKEN
18 architectuurstudenten van de TU Delft deden voor hun eindthesis onderzoek naar het watergebruik in scholen door de jaren heen. Ze onderzochten waterkelders, schoolbadhuizen, schooltuinen en buitenscholen en verzamelden een schat aan historisch materiaal dat ze gebruiken om te na te denken over mogelijke hedendaagse toepassingen.

Een selectie uit het onderzoek wordt op vrijdag 9 juli gepresenteerd in WATERSCHOOL M4H+. Co-curator Rianne Makkink, architectuurhistoricus en docent Dolf Broekhuizen en studenten gaan in gesprek over de bevindingen en verkennen samen hoe nu vrijwel vergeten kennis opnieuw relevantie kan krijgen en toegepast zou kunnen worden in de Waterschool.

De scripties worden die dag officieel aangeboden aan de Waterschool en zullen daarna beschikbaar zijn in de bibliotheek van de Waterschool.

De voertaal is Nederlands.

aanmeldingen
Wil je aanwezig zijn bij deze presentatie, stuur dan een mail naar pr@studiomakkinkbey.nl en vermeld daarbij het aantal personen.

locatie
Studio Makkink & Bey, Marconistraat 85, 3029 AJ Rotterdam

bezoekersinformatie
Voor alle bezoekersinformatie, zoals de route, de locatie en onze Covid-19 richtlijnen voor bezoeker, klik hier.