IABR-2020-

DEZE RONDLEIDING IS AFGELAST VANWEGE DE VERSCHERPTE LOCKDOWN-MAATREGELEN


Thijs van Spaandonk

foto: Fred Ernst

Een rondleiding door de tentoonstelling door Thijs van Spaandonk, een van de curatoren van ENERGIE, VAN WIE?

Bospolder–Tussendijken is een van de rond 5.000 wijken in Nederland die, zo is in het Klimaatakkoord van 2019 besloten, van het gas af moeten. De eerste ervaringen in het land, lezen en horen we steeds vaker, maken duidelijk dat dat nog niet zo makkelijk is. Er zijn onder meer problemen met uitvoering en, vooral, financiering. Voldoende maatschappelijke draagkracht lijkt vooralsnog te ontbreken. Eigenlijk weten we gewoon niet hoe het moet, wijken aardgasvrij maken.

Op zoek naar meerwaarde
Thijs van Spaandonk zet vraagtekens bij het businessmodel van de energietransitie. Krijgt de burger, als financier van energiemaatregelen én consument van energie, wel waar voor haar geld? In zijn rondleiding gaat hij in op welke rol burgers kunnen gaan spelen en hoe zij, vanuit die rol, en samen met andere burgers keuzes kunnen maken over verduurzaming van hun wijk. Verduurzaming waarbij de energietransitie gekoppeld moet worden aan andere transitieopgaven in de woon- en leefomgeving. Hij pleit voor een energietransitie die de wijk niet ziet als verdienmodel maar die inzet op een nieuw energiesysteem dat waarde toevoegt aan de levenskwaliteit in de wijk.

In ENERGIE, VAN WIE? –gecureerd door George Brugmans (IABR), Eva Pfannes (OOZE) en Thijs van Spaandonk (Bright)– presenteert de IABR de tussenresultaten van het onderzoek in het Atelier Rotterdam en verkent zij volgende stappen richting concrete actie, op weg naar de IABR–Werkplaats BoTu.