IABR-2020-

Eva Pfannes

foto: George Brugmans

Een rondleiding door de tentoonstelling door Eva Pfannes, een van de curatoren van ENERGIE, VAN WIE?

Pfannes, partner van het in Rotterdam gevestigde OOZE Architects and Urbanists, is de huidige lead designer van het IABR–Atelier Rotterdam. Voortbouwend op eerder werk van onder andere Architecture Workroom Brussels, Civic en Posad Maxwan, concentreren Pfannes en haar team zich op het ontwerp van een LEAP, een Lokaal Energie Actie Plan voor de wijk Bospolder-Tussendijken, ook bekend als BoTu, en een van de eerste wijken in Rotterdam die aardgasvrij moeten worden. Het belangrijkste doel van het LEAP is om de energietransitie op wijkniveau zo te organiseren dat er sociale draagkracht voor ontstaat, met name door het mede eigenaarschap van de transitie in de buurt te bevorderen. Zo draagt de wijk bij aan de ambities van de stad Rotterdam een resilient city te zijn én aan het helpen realiseren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

5.000 wijken
Bospolder–Tussendijken is een van de rond 5.000 wijken in Nederland die, zo is in het Klimaatakkoord van 2019 besloten, van het gas af moeten. De eerste ervaringen maken duidelijk dat dat nog niet zo makkelijk is. Er zijn onder meer problemen met uitvoering en, vooral, financiering. Voldoende maatschappelijke draagkracht lijkt vooralsnog te ontbreken. Eigenlijk weten we gewoon nog niet hoe het moet, wijken aardgasvrij maken.
Wat in Bospolder-Tussendijken gebeurt, is daarom ook een sociaal experiment. De afgelopen jaren onderzocht het IABR–Atelier Rotterdam, een samenwerking van IABR en gemeente Rotterdam, hier hoe de energietransitie die onvermijdelijk is, een hefboom kan zijn voor wat gewenst is. Kunnen bewoners werkelijk mede-eigenaar van de transitie worden en wel zó dat het bijdraagt aan sociale inclusiviteit en de duurzame verbetering van hun leefomgeving en levenskwaliteit? Om daar achter te komen heeft iedere wijk zijn eigen LEAP nodig.

In ENERGIE, VAN WIE? –gecureerd door George Brugmans (IABR), Eva Pfannes (OOZE) en Thijs van Spaandonk (Bright en Hoofd Master Stedenbouw RAvB)– presenteert de IABR de tussenresultaten van het onderzoek in het Atelier Rotterdam en verkent zij volgende stappen richting concrete actie, op weg naar de IABR–Werkplaats BoTu.


datum en tijd
Zaterdag 21 november 13 tot 14 uur

informatie en reserveren
De maximale capaciteit is 10 personen. Afhankelijk van de samenstelling van de groep is de voertaal Nederlands of Engels.

Vanwege het coronavirus en de voorschriften van het RIVM is het nodig te reserveren. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat er nooit teveel mensen tegelijk aanwezig zijn en iedereen de tentoonstelling veilig kan bezoeken. Om te reserveren klik je hier

Voor alle bezoekersinformatie, zoals de route, de locatie en onze covid-19 richtlijnen voor bezoekers, klik je hier

DOWN TO EARTH: ENERGIE, VAN WIE? is open voor het publiek van 20 november tot en met 20 december - van dinsdag tot en met zondag, van 11 tot 17 uur. Op maandag zijn wij gesloten.