IABR-2020-

18
jun, 2021
14:00 - 17:00
jun, 2021
14:00 - 17:00

WATERSCHOOL M4H+: INdirect ONzichtbaar WATER

workshop door Studio Corvers & Carla Herrewijnen

Studio Makkink & Bey

VANWEGE DE PANDEMIE ZIJN ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD


INdirect ONzichtbaar WATER
‘Direct water’ is het water dat iedereen dagelijks in en rondom het huis verbruikt, zoals bij het douchen, wassen en doorspoelen van het toilet. Dit water wordt gewonnen in Nederland en het verbruik is zichtbaar en meetbaar.
‘Indirect water’ daarentegen is als het ware onzichtbaar. Je verbruikt het als consument van producten waarvoor gedurende de productiecyclus water nodig is, producten die meestal van buiten Nederland komen. Voor de productie van één kilo chocolade bijvoorbeeld is ruim 17.000 liter water nodig.
De gemiddelde Nederlander heeft een forse water-footprint en verbruikt bijna twee keer zoveel water als de gemiddelde wereldburger.

Waterschool M4H+: Artist's Impression Calculating the Waterfootprint

beeld: Studio Makkink & Bey

De installatie INdirect ONzichtbaar WATER die te zien is in de werktentoonstelling WATERSCHOOL M4H+ wil het het waterbewustzijn vergroten, vooral als het gaat om ons indirect watergebruik.
Op vrijdagmiddag 18 juni geven de makers van de installatie, Studio Corvers en Carla Herrewijnen, een workshop. Deelnemers kunnen hun persoonlijke watervoetafdruk meten, analyseren uit welk 'type' water die afdruk is opgebouwd en met de makers in gesprek gaan over de verschillende handelingsperspectieven.

De voertaal is Nederlands.

aanmeldingen
Om deel te nemen op 18 juni kun je hier een tijdslot reservering maken.
Kies voor de optie WATERSCHOOL M4H+ en selecteer het tijdslot 15.00-16.00 uur en/of 16.00-17.00 uur

locatie
Studio Makkink & Bey, Marconistraat 85, 3029 AJ Rotterdam

bezoekersinformatie
Voor alle bezoekersinformatie, zoals de route, de locatie en onze Covid-19 richtlijnen voor bezoeker, klik hier.