IABR-2020-

20
nov
-
20
dec
2020
11:00 - 17:00
2020
11:00 - 17:00

DOWN TO EARTH: ENERGIE, VAN WIE?

De energietransitie als maatschappelijke opgave

ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD

De tweede tentoonstelling van DOWN TO EARTH, ENERGIE, VAN WIE?, schuift de energietransitie en het IABR–Atelier Rotterdam in het bijzonder naar voren.
Sinds 2017, en vanaf 2019 in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken, verkent dat Atelier hoe de energietransitie kan worden ingezet als hefboom voor het realiseren van een meer sociaal-inclusieve vorm van stadsontwikkeling. Als een wijk van het gas af moet, als alles toch op de schop moet, kunnen we die transitie dan niet meteen slim koppelen aan het oplossen van nog een aantal andere urgente opgaven? Want is het niet zo dat een werkelijk CO2-neutrale wijk meer dan alleen een technologische en financiële, maar zeker ook een ruimtelijke en vooral sociaal-maatschappelijke opgave is?

de wijk als batterij

© IABR, Ooze

Waar gaat het ons om?
De transitie naar duurzame productie van zonne- en windenergie is ook een transitie naar een ander energiebeheersysteem, van centraal naar decentraal, van extractief naar circulair, en daarmee mogelijk ook naar andere vormen van eigenaarschap. Vooral op het schaalniveau van de wijk, waar straks energie wordt opgewekt, opgeslagen en verhandeld, kan immers de vraag worden gesteld van wie de energie eigenlijk is. Wijkbewoners, zeker als ze zich verenigen, hoeven dan niet enkel meer consumenten te zijn maar kunnen ook producenten, distributeurs en ondernemers worden. Door het energiesysteem slim te koppelen aan de lokale economie wordt de energietransitie meteen een sociaal-maatschappelijke opgave. Kern is dan de vraag naar commoning, naar hoe gemeenschappelijk eigendom zo geborgd kan worden dat mensen niet alleen de energierekening krijgen maar ook actief mede-eigenaar kunnen worden en kunnen meeprofiteren van de transitie.
Om een dergelijke, meer sociaal-inclusieve transitie te realiseren en ruimtelijk te implementeren is een LEAP nodig, een gemeenschappelijk gedragen Lokaal Energie Actie Plan, waar het Atelier Rotterdam met als lead designer Eva Pfannes (Ooze) samen met vele partners in en bewoners van Bospolder-Tussendijken nu aan werkt.

De curatoren van ENERGIE, VAN WIE? zijn George Brugmans, Eva Pfannes en Thijs van Spaandonk. Meer informatie over de tentoonstelling volgt. Maar over hoe de IABR de energietransitie als hefboom in wil zetten en meer specifiek over het LEAP, lees je hier alvast meer.


ENERGIE, VAN WIE? is open voor het publiek vanaf vrijdag 20 november tot in ieder geval zondag 20 december, van dinsdag tot en met zondag, van 11 tot 17 uur. Op maandag zijn wij gesloten.

Vanwege het coronavirus en de voorschriften van de RIVM zal het nodig zijn een time slot te reserveren - dat kan vanaf 1 oktober. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat er nooit teveel mensen tegelijk aanwezig zijn en iedereen de tentoonstelling veilig kan bezoeken.
Voor alle bezoekersinformatie, klik hier