IABR-2020-

20
nov
-
20
dec
2020
11:00 - 17:00
2020
11:00 - 17:00

DOWN TO EARTH: ENERGIE, VAN WIE?

De energiewijk is een energieke wijk


TENTOONSTELLING GESLOTEN VANWEGE STRENGERE LOCKDOWN-MAATREGELEN


ENERGIE, VAN WIE?

beeld: Alexandra Sonnemans

De tentoonstelling DOWN TO EARTH: ENERGIE, VAN WIE? focust op de energietransitie op wijkniveau. Op de energiewijk als energieke wijk. Op het schaalniveau van de wijk komen urgente kwesties samen en moeten grote en kleine spelers –overheden, bedrijven, sociaal-maatschappelijke initiatieven, woningbouwcorporaties, verenigingen van eigenaren en bewoners– tot een vergelijk komen. In de wijk kan het best worden verkend hoe de energietransitie meteen ook kan worden ingezet als hefboom voor bredere, duurzame, echt transformatieve verandering.

De curatoren van ENERGIE, VAN WIE? zijn George Brugmans (IABR), Eva Pfannes (OOZE Architects and Urbanists) en Thijs van Spaandonk (Bright en Hoofd Master Stedenbouw van de RAvB).
Meer informatie over de tentoonstelling lees je hier.