IABR-2018-

27
jun, 2018
12:30 - 14:00
jun, 2018
12:30 - 14:00

High Noon: Dirk Sijmons en Berno Strootman

Over ecologie en landbouw

IABR
Tijdens de biennale is er op bijna iedere weekdag om 12:30 uur een High Noon.

Dirk Sijmons
Vandaag Dirk Sijmons, onder meer curator van IABR–2014–URBAN BY NATURE en één van de drie grondleggers van H+N+S Landschapsarchitecten, en Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving die, als lid van het College van Rijksadviseurs adviseert over ruimtelijke programma’s en projecten van het Rijk en van andere partijen die de toekomst van het (cultuur)landschap en het waterbeheer betreffen.

Berno Strootman
In aansluiting op het Delta Atelier, dat vandaag in besloten werksessies focust op de transitiesprongen Biodiversiteit en Water en Gezonde Landbouw, delen Sijmons en Strootman hun visie op het spanningsveld tussen deze twee thema’s, tussen ecologie en landbouw. Ook gaan zij hierover, onder leiding van Rijksbouwmeester en IABR–curator Floris Alkemade, met elkaar en met het publiek in gesprek.

locatie: HAKA-gebouw
datum: 27 juni
tijd: 12:30 - 14:00 uur
voertaal: Nederlands