IABR-2018-

19
jun, 2018
19:00 - 21:00
jun, 2018
19:00 - 21:00

Naar Energie-K Wonen #02

Van individuele drijfveer naar collectieve ambitie

AIR

In het kader van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK organiseert Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) drie publieke lezing- en debatavonden op het snijvlak van architectuur, energietransitie en de alledaagse woonomgeving.

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor ruim 30% van het bruto energieverbruik en is daarmee de grootste eindverbruiker van alle sectoren. Ook de alledaagse leefomgeving vormt daarom het werkterrein voor een urgente energietransitie. Maar een energieke cultuurverandering is nog nauwelijks waarneembaar. Wat leren we van de hoopvolle lichtvoetigheid van architectonische experimenten en hoe zorgt Rotterdam dat niet alleen de nieuwe woningbouwopgave energieneutraal wordt gerealiseerd maar dat ook de bestaande stad deze transitie maakt?

foto: AIR

In de tweede aflevering van dit drieluik wordt de energietransitie van de stad als collectieve opgave én kans verkend. Op zoek naar organisatievormen en gebouwtypen die bijdragen aan een energie-neutrale leefomgeving. De organisaties Energiesprong, VvE’s Met Energie en Blijstroom realiseren verschillende duurzame collectieven in onder meer Rotterdam. Mimi Slauerhoff (Energiesprong) neemt ons mee in het verhaal van diverse verenigingen van eigenaars in hun proces naar ‘nul op de meter’. Corine Erades (VvE’s Met Energie) werkt met duizenden Rotterdamse woningbezitters aan opdrachtgeverschap in de energietransitie. Blijstroom realiseerde een zonneveld met 50 eigenaren door middel van crowdfunding. En Civic Architecture presenteert ontwerpend onderzoek dat het bureau in opdracht van IABR–Atelier Rotterdam doet naar architectuurtypologieën voor de energietransitie.
Een gesprek over de balans tussen energie-efficiëntie, binnenklimaat en de architectuur van collectieve woongebouwen.

Nieuwe gebouw-typologieën voor de energietransitie

ontwerp: Civic -- foto: Aad Hoogendoorn

Programma:
19:00 uur: inloop
19:30 uur: start programma
21:00 uur: einde programma, borrel in het HAKAfé


locatie: HAKA-gebouw
datum: 19 juni
tijd: 19:00 - 21:00 uur met aansluitend een borrel in het HAKAfé
voertaal: Nederlands