IABR-2018-

Uit de IABR–2018+2020–THE MISSING LINK Call for Practices werden ruim 40 Nederlandse en Belgische praktijken geselecteerd die nu samen het Delta Atelier vormen.
In juni vinden in Rotterdam acht thematische werksessies plaats die de aanloop vormen naar de eerste plenaire werkconferentie van het Delta Atelier. Dan wordt volop ingezet op de cross-overs tussen de thema’s, komen de tijdens de werksessies ontwikkelde inzichten bij elkaar, en, last but not least, wordt er gewerkt aan een gezamenlijke Werkagenda 2018 - 2020.


The Missing Link


De werkconferentie van het Delta Atelier sluit de kickoff periode af van een driejarig werktraject waarin ruim veertig Nederlandse en Belgische praktijken samen actief zullen werken aan het dichten van de kloof die we The Missing Link hebben genoemd. In de tentoonstelling in Rotterdam zijn ze te zien in de acht transitiekamers, waar een reeks uiteenlopende objecten hun werkmateriaal en -methodes in beeld brengt.

Het Delta Atelier is opgezet door de IABR en Atelier Workroom Brussels, in samenwerking met Atelier Rijksbouwmeester en het Team Vlaams Bouwmeester.


locatie: HAKA-gebouw
datum: 6 juli
tijd: 9:30 - 17:00 uur