IABR-2020-

Het IPCC, het Intergouvernementele Panel inzake Klimaatverandering van de VN waarschuwde in het najaar van 2018 dat we, willen we een catastrofe voorkomen, nog 12 jaar de tijd hebben om de manier waarop we energie en land (ruimte) gebruiken volledig aan te passen.
Verandering is nodig op een schaal waarvoor ‘geen gedocumenteerd historisch precedent bestaat’. Daarom gaan we ervan uit dat we te maken hebben met de grootste crisis die de mensheid ooit heeft gekend. En dat we geen tijd te verliezen hebben.
Kunnen we onze stadslandschappen en leefomgevingen drastisch én democratisch transformeren, en over het hoe we het doen en voor wie we het doen samen goed nadenken, terwijl we het doen?

How now? DOWN TO EARTH
Er zijn genoeg goede plannen en ideeën, maar ze komen maar moeilijk tot concrete projecten. Er gaapt een kloof, een missing link, tussenplannen en projecten, tussen weten en doen - die kwestie agendeerde IABR–2018–THE MISSING LINK. De volgende biennale, DOWN TO EARTH, verkent concreet hoe we dat probleem ook echt kunnen aanpakken: how now? Dat doet de IABR onder meer door grote en urgente uitdagingen in te zetten als hefboom, zowel bij het werken aan het integraal transformeren van onze stedelijke landschappen en samenlevingen als voor het maatschappelijk debat over aard, kwaliteit en eigenaarschap van de transformatie.

Uit: Down to Earth, Bruno Latour

http://www.bruno-latour.fr/fr/node/738

Watermanagement en Energietransitie
De twee uitdagingen waarmee we aan de slag zijn gegaan, zijn de water- en energietransitie-gerelateerde opgaven. Hoe kunnen ontwerpers wateropgaven –te veel, te weinig, te vervuild– zó aanpakken dat ze meteen ook vertrekpunt zijn voor het werken aan veerkrachtige steden? (Hoe) kunnen ontwerpers de energietransitie helpen realiseren zó dat we deze tegelijkertijd kunnen gebruiken als hefboom voor sociaal inclusieve en CO2-neutrale stedenbouw? Hoe kan het ontwerpen aan water- en energietransitie-gerelateerde opgaven ons helpen nieuwe manieren te ontwikkelen om de aarde verstandiger te bewonen en haar hulpbronnen verantwoordelijker te gebruiken, manieren die ons helpen de Sustainable Developments Goals te realiseren?


De IABR heeft zich vol overtuiging verbonden aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en aan de doelen geformuleerd in het klimaatverdrag van Parijs. Dat wil zeggen dat wij onze bijdrage willen leveren aan het oplossen van de grote opgave waarvoor we staan met de meest geëigende middelen die ons als onderzoek- en ontwikkelinstelling en als internationaal cultureel platform ter beschikking staan: ontwerpend onderzoek, en de kracht van de verbeelding en van het ontwerp.

Curator Team + Vormgevers, Ontwerpend Onderzoek
Om deze kwestie aan de orde te stellen, hoe komen we echt in actie, van het schaalniveau van de wereld tot en met dat van de wijk, wordt in verschillende IABR–Ateliers ontwerpend onderzoek uitgevoerd en is een nieuw Curator Team benoemd dat bestaat uit George Brugmans, Rianne Makkink en Jurgen Bey, Thijs van Spaandonk en Robbert de Vrieze.

Studio Makkink & Bey zal de tentoonstelling ontwerpen. En Roosje Klap (ARK) is verantwoordelijk voor alle grafische vormgeving.

Momenteel zijn er vier IABR–Ateliers actief: het Atelier Rotterdam (lead designer Eva Pfannes), het Atelier Dordrecht (lead designer Adriaan Geuze), het Atelier Droogte in de Delta (lead designer Marco Vermeulen) en het Atelier Oost-Vlaams Kerngebied (lead designer Joachim Declerck).

M4H + BoTu
De belangrijkste locaties van DOWN TO EARTH zijn het naast elkaar gelegen Merwe-Vierhavensgebied (M4H) en Bospolder-Tussendijken (BoTu): een stadshaven in ontwikkeling en een zelfbewuste en cultureel zeer diverse maar sociaal kwetsbare wijk in Rotterdam die we tijdens de vorige biennale in samenhang Test Site M4H+ hebben genoemd.
Samen zijn M4H en BoTu representatief voor de vele uitdagingen waar niet alleen de stad Rotterdam maar ook veel andere steden voor staan. Hier spelen de wateropgave en energietransitie, maar hier wordt ook de nieuwe circulaire economie verkend, hier spelen bouwopgave, bereikbaarheid en sociale ongelijkheid, en armen en werkelozen leven er naast start-ups en ondernemende kunstenaars. Hier ontmoeten oud en nieuw, stad en haven, arm en rijk, lokaal en globaal elkaar.
M4H+BoTu is een voor de transitieopgave exemplarische Test Site. Hier komen opgave en aanpak op een uitdagende manier samen. Het is een ideale locatie voor de IABR, voor DOWN TO EARTH én voor latere edities.