IABR-2020-

Het IPCC, het Intergouvernementele Panel inzake Klimaatverandering van de VN waarschuwde in het najaar van 2018 dat we, willen we een catastrofe voorkomen, nog 12 jaar de tijd hebben om de manier waarop we energie en land (ruimte) gebruiken volledig aan te passen.
Verandering is nodig op een schaal waarvoor ‘geen gedocumenteerd historisch precedent bestaat’. Daarom gaan we ervan uit dat we te maken hebben met de grootste crisis die de mensheid ooit heeft gekend. En dat we geen tijd te verliezen hebben.
Kunnen we onze stadslandschappen en leefomgevingen drastisch én democratisch transformeren, en over het hoe we het doen en voor wie we het doen samen goed nadenken, terwijl we het doen? Kunnen we ons als het ware opnieuw vestigen op aarde, in een duurzamer balans met de natuur?

DOWN TO EARTH
Voor het realiseren van een duurzamere balans tussen mensen, andere soorten en de natuur zijn genoeg goede plannen en ideeën, ook van ruimtelijk ontwerpers en architecten, maar ze komen maar moeilijk tot concrete projecten. Er gaapt een kloof, een missing link, tussen plannen en projecten, tussen weten en doen. Die kwestie agendeerde IABR–2018–THE MISSING LINK.
De volgende biennale, DOWN TO EARTH, Waar kunnen we landen?, verkent concreet hoe we dat probleem kunnen aanpakken: how now? Dat doet de IABR onder meer door grote en urgente uitdagingen in te zetten als hefboom, zowel bij het werken aan het integraal transformeren van onze stedelijke landschappen en samenlevingen als voor het maatschappelijk debat over aard, kwaliteit en eigenaarschap van de transformatie.

Uit: Down to Earth, Bruno Latour

http://www.bruno-latour.fr/fr/node/738

Watermanagement en Energietransitie
De twee uitdagingen waarmee we aan de slag zijn gegaan, zijn de water- en energietransitie-gerelateerde opgaven. Hoe kunnen die ons helpen nieuwe manieren te ontwikkelen om de aarde verstandiger te bewonen en haar hulpbronnen verantwoordelijker te gebruiken, manieren die ons helpen de Sustainable Developments Goals te realiseren?

Hoe kunnen ontwerpers wateropgaven –te veel, te weinig, te vervuild– zó aanpakken dat ze meteen ook vertrekpunt zijn voor het werken aan veerkrachtige steden? Dat onderzoeken we met name in onze twee Water as Leverage Ateliers, het IABR–Atelier Dordrecht en het IABR–Atelier Droogte in de Delta.

En (hoe) kunnen ontwerpers de energietransitie helpen realiseren zó dat we deze tegelijkertijd kunnen gebruiken als hefboom voor sociaal inclusieve en CO2-neutrale stedenbouw? Dat onderzoeken we met name in ons IABR–Atelier Rotterdam, Energietransitie als hefboom voor een sociaal-inclusieve stad.


In 2016 heeft de IABR zich vol overtuiging verbonden aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en aan de doelen geformuleerd in het klimaatverdrag van Parijs. Zij heeft dat commitment stevig verankerd in haar meerjaren beleidsplan 2021 - 2024, Waar Kunnen We Landen?, dat je onderaan deze pagina (deels) kunt downloaden.

Wat betekent dat concreet? Dat wij als culturele instelling onze bijdrage willen leveren aan het oplossen van de grote sociaal-maatschappelijke opgaven waarvoor we staan met de meest geëigende middelen die ons als onderzoek- en ontwikkelinstelling en als internationaal cultureel platform ter beschikking staan: ontwerpend onderzoek, en de kracht van de verbeelding en van het ontwerp.


Curator Team + Vormgevers, Ontwerpend Onderzoek
Om deze kwestie aan de orde te stellen, hoe komen we echt in actie, van het schaalniveau van de wereld tot en met dat van de wijk, wordt niet alleen in verschillende IABR–Ateliers ontwerpend onderzoek uitgevoerd maar is ook een nieuw Curator Team benoemd dat bestaat uit George Brugmans, Rianne Makkink en Jurgen Bey, Thijs van Spaandonk en Robbert de Vrieze.

Studio Makkink & Bey zal de tentoonstelling ontwerpen. En Roosje Klap (ARK) is verantwoordelijk voor alle grafische vormgeving.

M4H + BoTu
De belangrijkste locaties van DOWN TO EARTH zijn het naast elkaar gelegen Merwe-Vierhavensgebied (M4H) en Bospolder-Tussendijken (BoTu): een stadshaven in ontwikkeling en een zelfbewuste en cultureel zeer diverse maar sociaal kwetsbare wijk in Rotterdam die we tijdens de vorige biennale in samenhang Test Site M4H+ hebben genoemd.
Samen zijn M4H en BoTu representatief voor de vele uitdagingen waar niet alleen de stad Rotterdam maar ook veel andere steden voor staan. Hier spelen de wateropgave en energietransitie, maar hier wordt ook de nieuwe circulaire economie verkend, hier spelen bouwopgave, bereikbaarheid en sociale ongelijkheid, en armen en werkelozen leven er naast start-ups en ondernemende kunstenaars. Hier ontmoeten oud en nieuw, stad en haven, arm en rijk, lokaal en globaal elkaar.
M4H+BoTu is een voor de transitieopgave exemplarische Test Site. Hier komen opgave en aanpak op een uitdagende manier samen. Het is een ideale locatie voor de IABR, voor DOWN TO EARTH én voor latere edities.