IABR-2020-

Het IPCC, het Intergouvernementele Panel inzake Klimaatverandering van de VN waarschuwde in het najaar van 2018 dat we, willen we een catastrofe voorkomen, nog 12 jaar de tijd hebben om de manier waarop we energie en land (ruimte) gebruiken volledig aan te passen.
Verandering is nodig op een schaal waarvoor ‘geen gedocumenteerd historisch precedent bestaat’. Daarom gaat IABR–2020 ervan uit dat we te maken hebben met de grootste crisis die de mensheid ooit heeft gekend. En dat we geen tijd te verliezen hebben. Kunnen we onze stadslandschappen en leefomgevingen drastisch én democratisch transformeren, dus over het hoe we het doen en voor wie we het doen samen goed nadenken, terwijl we het doen?

Water en Energietransitie
IABR–2020 richt zich, met als voorlopige werktitel Down to Earth, op twee grote opgaven, de wateropgave en de energietransitie. Die zien we nadrukkelijk als hefboom. Dus niet alleen als opgaven waarvoor oplossingen gevonden moeten worden maar ook als breekijzer dat ingezet kan worden bij de integrale transformatie van onze stedelijke landschappen, waarbij we al doende moeten leren anders om te gaan met de plek waar we wonen, met de Aarde.

Curator Team
Om deze kwesties aan de orde te stellen, van het schaalniveau van de wereld tot en met dat van de wijk, gaat vanaf de zomer van 2019 een nieuw curator team aan de slag.
De kern bestaat uit Sarah Ichioka, curator Water as Leverage, en Thijs van Spaandonk, curator Energy Transition as Leverage.
Net als in 2012 (5e IABR: Making City) zal George Brugmans het curator team voorzitten. Hij schreef een open brief aan de curatoren waarin hij de uitdagingen en uitgangspunten voor 2020 verwoordde.
De curatoren zullen nauw samenwerken met een kleine groep co-curatoren, waaronder Robbert de Vrieze, co-curator in en namens Bospolder-Tussendijken. Andere benoemingen volgen na de zomer.

THE MISSING LINK – een tweeluik
De biennales van 2018 en 2020 vormen een tweeluik, IABR–2018+2020–THE MISSING LINK, dat zich vanuit het ontwerp richt op de vraag hoe de noodzakelijke opschaling en versnelling van de transitie naar een weerbare toekomst beter gerealiseerd kan worden.
We stellen met name de vraag centraal hoe we de missing link kunnen adresseren: we weten wat we moeten doen, maar hoe slaan we de brug tussen plannen en projecten, en tussen projecten en plannen? Wat houdt ons nog tegen als het gaat om het volop in gang zetten van die urgente transitie naar een weerbare toekomst?
Om te verkennen hoe we concreet met die grote opgave aan de slag te kunnen, lag de focus in 2018 op de Delta van de Lage Landen, waar ontwerpend onderzoek plaatsvond en IABR–Ateliers werden opgestart, samenwerkingsverbanden tussen de IABR en verschillende provincies en gemeenten in Nederland en België.
Lees hier meer over IABR–2018.

In 2020 zal de focus niet meer alleen op de eigen delta gericht zijn, maar weer op de hele wereld - voortbouwend op bijvoorbeeld Water as Leverage, een programma dat getrokken wordt door de watergezant, Henk Ovink, en dat de IABR samen met hem initieerde.
Meer informatie over inzet en aanpak van IABR–2020 volgt meteen na de zomer als het Curator Statement en een Open Call worden gepubliceerd.

Het nieuwe normaal?
Gezin tijdens overstromingen in Semarang, Indonesië

M4H+BoTu
IABR–2020 vindt plaats in het najaar van 2020 zodat aangesloten kan worden bij de International Climate Adaptation Action Summit die Nederland organiseert en waarbij veel programma in Rotterdam zal plaatsvinden.
De belangrijkste locaties van IABR–2020 zijn het naast elkaar gelegen Merwe-Vierhavensgebied (M4H) en Bospolder-Tussendijken (BoTu): een stadshaven in ontwikkeling en een kwetsbare wijk in Rotterdam die we tijdens de vorige biënnale in samenhang Test Site M4H+ hebben genoemd. Samen zijn M4H en BoTu representatief voor de vele uitdagingen waar niet alleen de stad Rotterdam maar ook veel andere steden voor staan. Hier spelen de wateropgave en energietransitie, maar hier wordt ook de nieuwe circulaire economie verkend, hier spelen bouwopgave, bereikbaarheid en sociale ongelijkheid, en armen en werkelozen leven er naast start-ups en ondernemende kunstenaars. Hier ontmoeten oud en nieuw, stad en haven, arm en rijk, lokaal en globaal elkaar.
M4H+BoTu is een voor de transitieopgave exemplarische Test Site. Hier komen opgave en aanpak op een uitdagende manier samen. Het is een ideale locatie voor de IABR, in 2020, en daarna.


De IABR heeft zich vol overtuiging verbonden aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en aan de doelen geformuleerd in het klimaatverdrag van Parijs. Dat wil zeggen dat wij onze bijdrage willen leveren aan het oplossen van de grote opgave waarvoor we staan met de meest geëigende middelen die ons als onderzoek- en ontwikkelinstelling en als internationaal cultureel platform ter beschikking staan: ontwerpend onderzoek, en de kracht van de verbeelding en van het ontwerp.