IABR-2018-

De IABR heeft zich vol overtuiging verbonden aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en aan de doelen geformuleerd in het klimaatverdrag van Parijs. Dat wil zeggen dat wij onze bijdrage willen leveren aan het oplossen van de grote opgave waarvoor we staan met het meest geëigende middel dat ons als culturele organisatie ter beschikking staat: de kracht van de verbeelding en het ontwerp. Als we een toekomst willen die sociaal-inclusief is en die goede alternatieven biedt voor de huidige levenskwaliteit, dan moeten we die toekomst ook kunnen willen. Met andere woorden, dan moeten we die toekomst eerst verkennen, onderzoeken, testen, ontwerpen en verbeelden, want dan dan kunnen we er doelgericht, overtuigd en met voldoende maatschappelijke draagkracht naar toe werken.

Onze toekomst in de delta, de delta van de toekomst
De biennales van 2018 en 2020 vormen een tweeluik, IABR–2018+2020–THE MISSING LINK, dat zich vanuit het ontwerp richt op de vraag hoe de noodzakelijke opschaling en versnelling van de transitie naar een weerbare toekomst beter gerealiseerd kan worden.
The Missing Link

foto: George Brugmans


Om concreet met die grote opgave aan de slag te kunnen, lag de focus in 2018 op de Delta van de Lage Landen, waar ontwerpend onderzoek plaatsvond en IABR–Ateliers, de samenwerkingsverbanden tussen de IABR en verschillende provincies en gemeenten in Nederland en België, werden opgestart. Wat en hoe kan ontwerpkracht bijdragen aan onze toekomst in de delta en aan de delta van de toekomst?

Water en Vuur
De IABR concentreert zich in 2019 en 2020 op twee grote urgente opgaven, de wateropgave en de energietransitie. Verbeeldings- en ontwerpkracht worden ingezet als hefboom tussen de opgave die zich nu nadrukkelijk aandient en de dringende noodzaak weerbare stad (resilient city) te maken, fysiek én sociaal.
Water as leverage, water als hefboom: zet de acute wateropgave in om oplossingen te zoeken die breed positieve impact op de leefomgeving van mensen hebben!
Energietransitie als hefboom, energy transition as leverage: zet de onontkoombare energietransitie in om tegelijkertijd ook sociaal-inclusieve stad te maken!
Daarbij zal de focus niet opnieuw alleen op de eigen delta gericht zijn, maar zal de wereld weer aangekoppeld worden.

Wat houdt ons tegen?
In de periode 2017 - 2020 staat dus de vraag centraal hoe we de missing link adresseren: we weten wat we moeten doen, maar hoe slaan we de brug tussen plannen en projecten, en tussen projecten en plannen? Wat houdt ons nog tegen als het gaat om een succesvolle transitie naar een weerbare toekomst?

The Missing Link - beeld uit de tentoonstelling

foto: Ivo Haarman

Zelf laat de IABR zich ondertussen niet tegenhouden. In het kader van het IABR–Atelier Rotterdam bijvoorbeeld zijn we onder meer aan de slag in Bospolder-Tussendijken, waar samen met de gemeente Rotterdam, Delfshaven Coöperatie, woningbouwcorporatie Havensteder en een groeiend aantal partners aan een van de eerste energiewijken van Nederland wordt gewerkt. Ook verkent de IABR samen met gemeente en havenbedrijf hoe de voormalige stadshaven M4H en omliggende wijken de komende jaren proeftuin én etalage voor een technologisch én maatschappelijk succesvolle energietransitie in Rotterdam kunnen worden. Samen met de Provincie Oost-Vlaanderen wordt in het IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied onderzocht hoe sterke demografische groei als een kans voor duurzame stadsontwikkeling kan worden opgepakt.
En buiten de eigen delta zijn we onder meer actief in Zuid-Oost Azië waar we samen met een uitgebreid netwerk van partners Water as Leverage for Resilient Cities: Asia hebben opgezet.

foto: Aad Hoogendoorn

De hoofdtentoonstelling in Rotterdam was tot en met 8 juli 2018 te zien in het HAKA-gebouw, een rijksmonument in het Merwe-Vierhavensgebied (M4H), waar ook een uitgebreid programma werd gepresenteerd. In diezelfde periode én in het najaar was het World Trade Center in de Noordwijk in Brussel de locatie voor een tweede tentoonstelling en uitgebreid programma: You Are Here.

Meer lezen?
Voor de IABR–Ateliers klik hier
Voor Water as Leverage klik hier
Voor de volledige agenda van het programma van 2018 klik hier